OM OSS

Auxios utvikler en semi-automatisk løsning for telling av lakselus og registrering av andre helseproblemer hos fisken.

Løsningen er i en utviklingsfase, med testing og pilotering sammen med flere oppdrettere.